امریکا ,شعار ,نهضت اسلامی

بسم تعالیریشه‌‌‌های شعار "مرگ بر امریکا" در تاریخ نهضت اسلامیآموزه‌ها و روشنگری‌های امام خمینی درباره امریکا به عنوان "شیطان بزرگ" باعث شد امریکا ستیزی به مشخصه اصلی نهضت اسلامی تبدیل شود و شعار "مرگ بر امریکا" در کنار شعار "مرگ بر شاه"، به اصلی‌ترین شعار مردم ایران در تظاهرات تبدیل شود...

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : وبسایت هیئت غریب مدینه دهدشت
برچسب ها : امریکا ,شعار ,نهضت اسلامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : * مرگ بر آمریکا *